Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget, og som oppfyller ett av følgende krav til kompetanse:

Mesterbrev i tømrerfaget
• Svennebrev i tømrerfaget og teknisk fagskole, linje for byggfag
• Svennebrev i tømrerfaget og ingeniørutdanning, linje for byggfag

Medlemmene er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som driver med husbygging i tre, rehabilitering, restaurering og entreprenøroppdrag. Mer informasjon finnes på www.byggmesterforbundet.no

Rbbygg er medlem i Byggmesterforbundet – NBF. Norges Byggmesterforbund er bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma i Norge, etablert i Oslo i 1919. Byggmesterforbundet er i dag bransjens største organisasjon målt i antall medlemsbedrifter, og har lokalforeninger/laug på 30 ulike steder i Norge, samt 3 regionkontorer.Byggmesterforbundet har som hovedformål å ivareta sine medlemmers faglige og merkantile interesser innen byggenæringen. Spesielt skal det ivareta de faglige interesser innen tømrerfaget, verne om dets tradisjonsrike betydning, og på samme tid søke det modernisert og tilpasset tidens skiftende krav. Byggmesterforbundet samarbeider med andre organisasjoner i en rekke spørsmål av felles interesser, og står tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL).

Godkjenninger
Godkjenninger
 

Byggebransjens våtromsnorm, BVN

 
Godkjenninger

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm, på CD og som web-versjon. • BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV). • Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering. • BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. • BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder. • BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene. Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med Norges byggforskningsinstitutt. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen, vanligvis i desember